• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > За проекта > Резултати от дейност 1

Резултати от дейност 1

Резултат от интегралната оценка на териториите по критериите, с които се определят зони с потенциал за икономическо развитие

Легенда: Структурни единици, покриващи 6 критерия от максимум 7 за зони с потенциал за икономическо развитие. Структурни единици, покриващи 5 критерия от максимум 7 за зони с потенциал за икономическо развитие. Структурни единици, покриващи...

Резултат от интегралната оценка на териториите по критериите от трите групи, с които се определят зони с преобладаващ социален характер

Легенда: Структурни единици, покриващи 13-16 критерия от 16 по всички три групи за зони с преобладаващ социален характер. Структурни единици, покриващи 10 критерия от 16 по всички три групи за зони с преобладаващ социален характер....

Физически и икономически параметри на жилищния фонд

Легенда: Структурни единици, покриващи 3 критерия в групата Структурни единици, покриващи 2 критерия в групата Структурни единици, покриващи 1 критерий в...

Социално - икономическо състояние

Легенда: Структурни единици, покриващи всички критерии в групата Структурни единици, покриващи 3 критерия в групата Структурни единици, покриващи 2 критерия в групата Структурни единици, покриващи 1 критерий в...

Състояние на техническата инфраструктура и околната среда

Легенда: Структурни единици, покриващи всички критерии в групата Структурни единици, покриващи 3 критерия в групата Структурни единици, покриващи 2 критерия в групата Структурни единици, покриващи 1 критерий в...