• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Новини

АНКЕТИ и ДОПИТВАНИЯ

Новини

08.04.13

Покана за обществено обсъждане с представители на бизнеса на проектни идеи в индустриалната зона на въздействие

Дата: 12 април 2013 (петък)
Час: 17:30
Място: зала Май в сградата на община Сливен

08.04.13

Покана за обществено обсъждане на идеи за проекти, които да подобрят качеството на живот и облика на квартал Надежда

Дата: 12 април 2013(петък)
Час: 14:00
Място: квартал Надежда, Зала на Кметството в квартала

03.04.13

Община Сливен подкрепя гражданското участие в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие

Днес, 03 април 2013 г., в залата на ОИЦ в сградата на Община Сливен се проведе официална пресконференция по повод одобрението на зоните за въздействие в рамките на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Сливен за...

01.04.13

Покана за пресконференция по повод одобрението на зоните за въздействие

Дата: 03 април 2013 г.
Час: 11:00
Място: Залата на ОИЦ в сградата на Община Сливен

22.03.13

Управляващият орган на ОПРР одобри зоните за въздействие

На 20.03.2013 година Управляващия орган на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., одобри Зоните за Въздействие и техния обхват в рамките на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Сливен като център...

11.02.13

Утвърдиха зоните за градско развитие на Сливен

Утвърдиха трите основни зони за градско възстановяване и развитие на Сливен. Общинските съветници приеха единодушно предложението с 36 гласа „за“, без „против“ и „въздържали се“ на днешното извънредно заседание...

05.02.13

Покана за обществено обсъждане на проект на зони за въздействие

Дата: 11 февруари 2013 г.
Час: 08:00
Място: Залата "Май" в сградата на Община Сливен

   12 > >>