• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Новини

АНКЕТИ и ДОПИТВАНИЯ

Покана за обществено обсъждане на проект на зони за въздействие

05.02.13 | Новини

Във връзка с изпълнение на  Проект BG161PO001/1.4-07/2010/022 "Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сливен като център на агломерационен ареал”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие,

Ви каним да участвате в обществено обсъждане на проект на зоните за въздействие, които да бъдат включени в интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Сливен за периода 2014 – 2020 г.

Дата: 11 февруари 2013 г. (понеделник)
Час:
08:00
Място: 
Залата "Май"  в сградата на Община Сливен

Надяваме са на Вашето присъствие и активно участие в общественото обсъждане.

Покана

pdf.gifПрезентация (4.25 MB)

pdf.gifПредложение за зони за въздействие (1.02 MB)