• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Новини

АНКЕТИ и ДОПИТВАНИЯ

Покана за пресконференция по повод одобрението на зоните за въздействие

01.04.13 | Новини

Уважаеми дами и господа,

Община Сливен Ви кани на официална пресконференция по повод одобрението на зоните за въздействие в рамките на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Сливен за периода 2014-2020г. Трите зони за въздействие бяха предложени от Община Сливен по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010: "Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, след което бяха одобрени от Управляващия орган на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г.

Пресконференцията ще се проведе на 03 април 2013 г. (сряда) от 11.00 часа в залата на ОИЦ в сградата на Община Сливен, находяща се на бул. „Цар Освободител” №1. На събитието ще присъстват инж. Кольо Милев - кмет на Община Сливен, инж. Иван Манчев - зам. кмет "Устройство на територията и строителството" и инж. Румен Стоилов - зам. кмет "Икономическо развитие, програми, проекти и международно сътрудничество". От страна на изпълнителя на ИПГВР - Обединение "Стратегма ППМ" ще присъстват Дойчин Стоянов - представляващ Обединение "Стратегма- ППМ", Надежда Гергишанова - ръководител на екипа и Станка Делчева - експерт по проекта.

Целта на събитието е да се запознае широката общественост с постигнатия напредък и предстоящите дейности по проекта.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

pdf.gifПОКАНА (374.11 KB)

За допълнителна информация:

Пресцентър на Община Сливен

Славея Петрова

Телефон: 0896788838

E-mail: press@sliven.bg