• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Новини

АНКЕТИ и ДОПИТВАНИЯ

Община Сливен подкрепя гражданското участие в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие

03.04.13 | Новини

Foto_1.jpgДнес, 03 април 2013 г., в залата на ОИЦ в сградата на Община Сливен се проведе официална пресконференция по повод одобрението на зоните за въздействие в рамките на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Сливен за периода 2014-2020 г. На събитието присъства инж. Румен Стоилов – зам. кмет "Икономическо развитие, програми, проекти и международно сътрудничество". От страна на изпълнителя на ИПГВР-Обединение "Стратегма ППМ" участие взеха Надежда Гергишанова – ръководител на екипа и Станка Делчева – експерт по проекта.

По време на пресконференцията г-жа Надежда Гергишанова разясни същността на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Сливен. Основният акцент е в обособяването на 3 зони – зона с преобладаващ социален характер, зона с потенциал за икономическо развитие и зона с публична функция с висока обществена значимост. Зоните са вече одобрени и включват 51% от територията на града.

Г-жа Гергишанова поясни още, че до момента четири от дейностите по проекта са изпълнени:

  • Изготвяне на целеви и проблемен анализ на ситуацията в социално икономически и екологичен план и по отношение на осигуреността на територията с действащи устройствени планове/схеми;
  • Формулиране на визия за развитието на града до 2020 г.;
  • Провеждане на обществени обсъждания;
  • Определяне на зона/и за въздействие на ИПГВР.

Предстои изпълняването и на останалите дейности по ИПГВР като приоритетни са под-дейност 5: Формулиране на Цели и стратегии на ИПГВР и под-дейност 6: Идентифициране на проектни идеи, проекти и възможности за публично-частни патньорства на територията на обособената/ите зона/и.

Foto_2.jpgВсички участници в пресконференцията подчертаха важността на гражданското участие при изготвянето на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие. На сайта на проекта (sliven.gateway.bg) вече са достъпни анкетни карти, чрез които гражданите на Сливен могат да дадат своите предложения и идеи.

Проектът се очаква да приключи на 30 юни 2013 г. като дотогава трябва да се изясни по какъв начин ще се развиват трите зони.

Целта на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие е да превърне Сливен в устойчиво развиващ се град, да бъде подобрено качеството на живот, на жизнената и работната среда; да бъде повишена привлекателността на града за посетители и инвеститори.

doc.gifСъобщение за медиите (410 KB)

За допълнителна информация:

Пресцентър на Община Сливен

Славея Петрова

Телефон: 0896 788 838

Email: press@sliven.bg