• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Новини

АНКЕТИ и ДОПИТВАНИЯ

Покана за обществено обсъждане с представители на бизнеса на проектни идеи в индустриалната зона на въздействие

08.04.13 | Новини

Във връзка с изпълнение на  Проект BG161PO001/1.4-07/2010/022 "Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сливен като център на агломерационен ареал”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие,

Каним всички представители на бизнеса в гр. Сливена да участват в обществено обсъждане на идеи за проекти, които да подобрят възможностите за развитие на бизнес инициативи и облика на частите от промишлените зони, попадащи в обхвата на индустриалната зона на въздействие.

Дата: 12 април 2013 (петък)
Час: 
17:30
Място: 
зала Май в сградата на община Сливен

Надяваме са на Вашето присъствие и активно участие в общественото обсъждане.

С Вашите отговори Вие допринасяте за това Сливен да стане един по-добър град!