• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Новини

АНКЕТИ и ДОПИТВАНИЯ

Покана за обществено обсъждане на идеи за проекти, които да подобрят качеството на живот и облика на централната градска част и района, попадащ в обхвата на публичната зона на въздействие

08.04.13 | Новини

Във връзка с изпълнение на  Проект BG161PO001/1.4-07/2010/022 "Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сливен като център на агломерационен ареал”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие,

Каним всички жители на централна градска част и жители на останалите квартали да участват в обществено обсъждане на идеи за проекти, които да подобрят качеството на живот и облика на централната градска част и района, попадащ в обхвата на публичната зона на въздействие.

Дата: 14 април 2013 (неделя)
Час: 
11:00
Място: 
зала Май, община Сливен

Надяваме са на Вашето присъствие и активно участие в общественото обсъждане.

С Вашите отговори Вие допринасяте за това Сливен да стане един по-добър град!