Договор ВG161PO001/1.4-07/2010/022
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сливен като център на агломерационен ареал

Проекти в ПУБЛИЧНАТА ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ -обитаване и жизнена среда

27.04.13 | АНКЕТИ и ДОПИТВАНИЯ

Очакваме вашите мнения, препоръки и коментари по предложените Проекти в ПУБЛИЧНАТА ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ - обитаване и жизнена среда на е-mail: ipgvr_sliven@gateway.bg

pdf.gifProekti_pub_obitavane.pdf (245.4 KB)