BG161PO001/5-03/2013/017
„Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие Провадия 2020”

Покана за участие в Обществено обсъждане на изготвения ИПГВР в едно с програмата му за реализация

Общинска администрация – Провадия съвместно с Обединение СТРАТЕГМА - ППМ Ви кани на обсъждане на изготвения ИПГВР в едно с програмата му за реализация. В обсъждането ще вземат участие представители на екипа, изготвящ Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Провадия да 2020 г. и представители на община Провадия.

Обсъждането ще се проведе на 29.08.2014 г., петък от 10:30 ч. в зала 119 на Община Провадия.

docx.gif Покана   (289.37 KB)

Проект на ИПГВР можете да намерите в секция Документи тук.