BG161PO001/5-03/2013/017
„Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие Провадия 2020”

Покана за участие в експертен форум

Общинска администрация – Провадия съвместно с Обединение СТРАТЕГМА - ППМ Ви кани на обсъждане на идентифицираните предложения за проектни идеи, проекти и възможности за публично – частни партньорства на територията на града. В обсъждането ще вземат участие представители на екипа, изготвящ Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Провадия да 2020 г. и представители на община Провадия.

Обсъждането ще се проведе на 26.08.2014 г., вторник от 10:30 ч. в зала 119 на Община Провадия.

docx.gifПокана(289.44 KB)