• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > АНКЕТИ и ДОПИТВАНИЯ

АНКЕТИ и ДОПИТВАНИЯ

Покана за участие в експертен форум

обсъждане на идентифицираните предложения за проектни идеи, проекти и възможности за ПЧП

дата: 26.08.2014 г., вторник от 10:30 ч. 

място:  зала 119 на Община Провадия

25.08.14

Покана за включване в списъка на заинтересованите страни във връзка с подготовката на интегриран план за градско възстановяване и развитие Провадия 2020

Община Провадия Ви кани да се включите в списъка на заинтересованите страни във връзка с подготовката на ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ ПРОВАДИЯ 2020. Анкетна карта (18.96 KB) Попълнените анкетни карти изпращайте на...

Покана за участие в обществено обсъждане

обсъждане на резултатите от анализа на настоящата ситуация и формулиране на визията на град Провадия до 2020 г., както и на идентифицираните предложения за проектни идеи, проекти и възможности за публично – частни партньорства на територията на града

дата: 25.08.2014 г., 10:30 ч. 

място: зала 119 на Община Провадия

20.08.14

Община Провадия започна проучване мнението на гражданите за целите на изработването на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Провадия. Целта на този план е трайното подобрение на икономическото, материалното, социалното и екологичното състояние на града.

С Ваша помощ бихме искали да разберем колкото се може повече за проблемите и очакванията на хората за развитието на града. 

Анкета  docx.gif(61.96 KB)

Изпращайте попълнените анкети на e-mail: sdelcheva@gateway.bg