• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Новини

АНКЕТИ и ДОПИТВАНИЯ

Новини

19.08.14

Стартира изпълнението на проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие Провадия 2020”

Стартира изпълнението на проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие Провадия 2020”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013...