• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Екип

АНКЕТИ и ДОПИТВАНИЯ

Екип

Управление и изпълнение на проекта се осъществява от Община Провадия.

Обединение „Стратегма-ППМ”, включващо ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ ООД и Агенция СТРАТЕГМА ООД изпълнява дейностите по разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие.

logo_ppm.jpg

Дружеството е създадено през януари 2007 година под името М.С. Тритон България част от М.С. Тритон Груп. Новото име на компанията от 2011 г., е Проджект Планинг & Мeниджмънт ООД.

Проджект Планинг & Мeниджмънт е специализирана консултантска - инженерна компания предоставяща услуги в областта на проекти за развитие на инфраструктура , транспорт, социално – икономическо развитие и реализация на реформи в публичната администрация.

Компанията предоставя своите услуги както на клиенти в местен и глобален мащаб. Географският обхват на нашата работа покрива проекти в Източна Европа, Западните Балкани, Африка, Средна Азия, Югоизточна Азия и Латинска Америка.

Екипът ни е с дългогодишен опит създал през годините лоялни и дълготрайни взаимоотношения и лично отношение със своите клиенти, като принципите ни са да

ПП&M ООД е част от E-I Consulting Group http://www.ei-consultinggroup.com/, европейска мрежа на независими консултантски компании основана през 1987 година, в който състав влизат 7 компании от държави членки на ЕС. Компаниите част от E-I Consulting Group имат офиси в Белгия, Люксембург, Холандия, Франция, Германия, Италия, Чешка Република, Полша, Словакия, България и Гърция. Мрежата разполага с над 1 100 постоянно наети служители консултанти и база данни с над 10 000 асоциирани експерти предоставящи услуги в широк обхват на консултантската дейност. Приблизителния годишен оборот на компаниите в мрежата е над 170 милиона евро. Компаниите членове са пазарни лидери в своята област на национално ниво. 

www.ppmanagement.eu

str_logo.jpg

Агенция СТРАТЕГМА ООД е частна професионална консултантска компания, основана през 1995 г.

Фирмата е специализирана в предоставянето на консултантски услуги за публичния и частния сектор в България и чужбина. Екипът на СТРАТЕГМА притежава сериозен опит и умения в осъществяването на мащабни проекти за развитие за различни организации в следните основни сфери: модернизиране на публичната администрация и управление на публичния сектор; икономическо планиране; обществени комуникации и медии; управление, мониторинг и оценка на програми и политики; разработване на информационни системи; управление на човешките ресурси, обучение и др.

Екипът на СТРАТЕГМА включва 19 постоянно заети експерти и повече от 30 асоциирани експерти.

Основните специализации на Агенция СТРАТЕГМА са:

  • Стратегическо планиране и управление на процесите;
  • Икономически програми за развитие;
  • Организационен и политически маркетинг;
  • Обществени комуникации и медии;
  • Информационни системи и технологии.