• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > АНКЕТИ и ДОПИТВАНИЯ

Покана за участие в обществено обсъждане

Общинска администрация – Провадия съвместно с Обединение СТРАТЕГМА - ППМ Ви кани на обсъждане на резултатите от анализа на настоящата ситуация и формулиране на визията на град Провадия до 2020 г., както и на идентифицираните предложения за проектни идеи, проекти и възможности за публично – частни партньорства на територията на града. В обсъждането ще вземат участие представители на екипа, изготвящ Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Провадия да 2020 г. и представители на община Провадия.

pdf.gifЦелеви и проблемен анализ на настоящата ситуация (резюме) Проект! (350.11 KB)

Обсъждането ще се проведе на 25.08.2014 от 10:30 ч. в зала 119 на Община Провадия.

Събитието се осъществява по проект „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Провадия“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г.

Ръководител на проекта е г-н Анатоли Атанасов, заместник кмет на община Провадия.

В случай, че имате въпроси, екипът на Обединение СТРАТЕГМА - ППМ ще бъде на Ваше разположение.

 docx.gif Покана (289.42 KB)