• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Новини

АНКЕТИ и ДОПИТВАНИЯ

Стартира изпълнението на проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие Провадия 2020”

19.08.14 | Новини

Стартира изпълнението на проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие Провадия 2020”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.